Zdravje – moderna definicija

Zdravje so v preteklosti, pred razvojem zdravstva, kot ga poznamo danes, opisovali kot odsotnost bolezni ali onemoglosti. Pa vendar se je z pospešenim razvojem sveta, družbe in ekonomije tovrstna definicija zdravja kaj hitro izkazala kot nepopolna.

V luči novejših spoznanj in znanstvenega napredka je WHO (Svetovna zdravstvena ogranizacija) naredila novejšo definicijo zdravja, ki definira kot zdravje celovit in dinamičen sistem, ki ima za posameznika prilagoditveno funkcijo in mu pomaga opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije, ob enem pa zagotavlja obrambo telesa pred boleznimi (imunski sistem), oslabelostjo (fizična kondicija) in prezgodnjo smrtjo.

Zato je nujno, da sodobna definicija na zdravje ne gleda zgolj kot na fizično stanje, temveč ga obravnava kot univerzalno vrednoto in bistveni vir za trajnostno in produktivno življenje tako posamezne osebe, kot tudi celotne družbe. Po tej definiciji je zdravje dinamično ravnotežje fizičnih, psihičnih, individualnih, spiritualnih in, na koncu, tudi družbenih elementov. To ravnotežje daje telesu možnost kontinuiranega izvajanja nalog in prilagoditve okolju. V tem pogledu zdravje ne more biti le skrb posamezne osebe ali določenih zdravstvenih inštitucij marveč tudi družbe same.

Na zdravstvenem stanju posameznika v današnji družbi namreč bazira družbeni in ekonomski napredek posamezne družbe. Zdravje je – in to velja za vsa pretekla obdobja – ključni odraz razmer v družbi, saj se v njem kažejo tako trenutne razmere, kot tudi preteklo udejstvovanje na zdravstvenem področju ter efekti okolja in genetike. Na generalen nivo zdravja posamezne družbe vplivajo razmere v zdravstveni infrastrukturi in njena rigidnost za prilagoditev potrebam družbe, seveda pa tudi družbene, bivanjske, politične, psihološke, razvojne in kulturne razmere posamezne družbe.

Zdravje samo po sebi ni objektivno merljivo, zato ga poskušamo meriti s posrednimi kazalniki, večinoma gre tu za statistične analize ali posameznikovo percepcijo zdravja (ankete). V statistične analizo so na primer vpeti tudi podatki o številu rojstev in smrti, podatki o številu obolenj ter invalidnosti.

Nadgradnja in širitev definicije besede zdravje je bila z napredkom gospodarstva, znanstvenim napredkom in univerzalnim napredkom družbe nujna, saj le tako lahko kot družba stopamo v korak s časom in prilagajamo zdravstveno infrastrukturo, da ta ostaja prilagojena trenutni družbeni situaciji.

Preberite si tudi članek Kako skrbeti za zdravje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja