Inštrukcije matematike in fizike

Učenci, dijaki in študentje se na poti izobraževanja velikokrat srečajo s takšnimi in drugačnimi problemi, kot je na primer nerazumevanje snovi, negativne ocene, premalo utrjevanja snovi, napačen pristop do učenja in podobno. Doseganje minimalnega oziroma temeljnega standarda je nujno za napredovanje v izobraževanju. Starši pa ob hitrem tempu življenja verjetno nimajo ne časa in ne energije, da bi svojim otrokom pomagali pri učenju. Težave z učenjem in razumevanjem snovi pa rešujejo inštrukcije, katere ponuja učni center Horizont. Center za inštrukcije Horizont namreč vsem ponuja inštrukcije različnih predmetov oziroma področij, med katerimi pa so tudi inštrukcije matematike in fizike.

Matematika in fizika sta vedi, ki se med seboj povezujeta, poleg tega pa obe zasedata tudi mesto obveznega predmeta v šoli. Z matematičnimi in fizičnimi pojavi se srečujemo vsakodnevno, vendar pa so matematične formule oziroma formule v fiziki lahko zapletene in povzročajo učencem probleme pri uporabi formul, katerih se naučijo na pamet. Inštrukcije fizike in matematike poskrbijo zato, da je snov podana razumljivo, inštruktor pa se prilagodi posameznemu tipu učenca ter upošteva njegove zmogljivosti in interese na posameznem področju.

Pri inštrukcijah matematike in fizike je potrebno najprej ugotoviti, kakšne so vrzeli v znanju učenca. Učencu je namreč potrebno posredovati razlago, ki mu bo omogočila razumevanje obravnave tekoče snovi, poleg tega pa je potrebno »zapolniti vrzeli«. Inštrukcije matematike in fizike potekajo načrtno, razlaga je prilagojena nivoju zahtevnosti obravnavane šolske snovi, vsebine inštrukcij pa so takšne, kot so predpisane v učnem načrtu. V kolikor se torej zanimate za inštrukcije fizike ali pa inštrukcije matematike, obiščite spletno stran učnega centra Horizonta in se naročite na inštrukcije še danes.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja