Knjigovodstvo je zapisovanje poslovnih dogodkov

Kaj razumemo pod pojmom poslovni dogodki? Tu se misli na spremembe v sredstvih podjetja, stroški, prihodki, odhodki, .. Ugotavljajo se poslovni izidi.
Sistematično in ažurno zapisovanje poslovnih dogodkov v poslovne knjige imenujemo knjigovodstvo. S pomočjo knjig računovodstvo pripravi računovodska poročila.

Ta poročila je potrebno oddajati davčnemu organu. Oddajati je potrebno tudi tako imenovani agenciji AJPES. Računovodske dejavnosti in njihov obseg dela se razlikujejo po obsegu dela kako velika je firma. V majhnih podjetjih in srednje velikih podjetjih je zahtevnost za računovodstvo veliko manjša od zahtevnosti, ki jo imajo velika podjetja.

Zato si morajo velika podjetja izbrati računovodski servis z dolgoletnimi izkušnjami. Njihov obseg dela je veliko večji. Priporočamo vam obisk te spletne strani, kjer si boste lahko prebrali še več na to temo.

Pravila za računovodstvo.

Podjetniki oziroma njihov računovodski servis mora voditi poslovne knjige. Enkrat jetno, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in tudi z mednarodnimi računovodskimi standardi, jih je potrebno zaključiti. Redno mora podjetje poročati o svojem poslovanju in ažurno mora voditi vse kar je predpisano. Če tega redno ne počne, so kazni zelo visoke.

Poslovne knjige so kartoteke, vezane knjige in zbirke s knjiženimi poslovnimi dogodki. S takim načinom vodenja se dokazuje, da je poslovni dogodek nastal. To so naloge, ki jih ima računovodstvo in te naloge mora redno opravljati. Podjetniki in družbe morajo voditi dvostavno knjigovodstvo. Majhni podjetniki in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, športniki, novinarji, kulturniki, lahko vodijo enostavno knjigovodstvo.

Ti ne potrebujejo računovodski servis in lahko opravljajo računovodstvo tudi sami. Vodenje njihovih poslovnih dogodkov in njihovih poslovnih knjig ni tako zelo zahtevno in odgovorno. Ločimo dve vrsti poslovnih knjig. Ena vrsta so temelne poslovne knjige v drugo vrsto pa spadajo pomožne (neobvezne) poslovne knjige. Med temelne poslovne knjige spada glavna knjiga. V to knjigo se redno zapisuje poslovne dogodke.

Če se zgodi, da so ti dogodki preobširni in se s tem zamegli preglednost kontov, se poslovne dogodke zapisuje tudi v pomožne knjige. To so knjige drobnega inventarja, knjige blaga in materiala, knjige kupcev in dobaviteljev, … Te knjige dopolnjujejo glavne knjige. Na podlagi teh knjig mora računovodstvo pripraviti letno poročilo in ga poslati na AJPES tri mesece po koncu koledarskega leta.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja