Več je razlogov za prenehanje delovnega razmerja

Prenehanje delovnega razmerja se lahko zgodi iz več razlogov, ki pa so si med seboj različni. Delovno razmerje se lahko prekine iz več razlogov, prav vsak pa mora biti zakonsko utemeljen, saj je prav od razlogov za prenehanje delovnega razmerja odvisno, kakšne pravice pripadajo delavcu. Prenehanje delovnega razmerja se lahko zgodi, ko poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha veljati, ko poteče čas, za katerega je bila sklenjena, in sicer brez odpovednega roka. Delavcu ob prenehanju ne pripada odpravnina, pripada pa mu nadomestilo za čas brezposelnosti, če je bil v zadnjih 18 mesecih zaposlen vsaj 12 mesecev. Pogodba za določen čas se po zakonu transformira v pogodbo za nedoločen čas, če delavec ostane na delu tudi po preteku v pogodbi določenega časa. Lahko pa pride do odpovedi, ki pa je lahko redna ali izredna.

Prenehanje delovnega razmerja je torej lahko redno ali izredno, razlika med obema pa je v odpovednem roku. Redno odpoved lahko delodajalec poda kadarkoli in tudi brez obrazložitve, vendar pa mora pri tem upoštevati določen odpovedni rok, lahko pa jo poda le, če obstaja resen in utemeljen razlog, ki ga mora tudi dokazati. Prenehanje delovnega razmerja se s strani delodajalca lahko poda iz več razlogov, in sicer je lahko razlog poslovni, kar v današnjem času sploh ne preseneča, lahko je za to kriva nesposobnost delavca, kar pomeni, da slednji ne dosega želenih rezultatov in ne izpolnjuje pogojev, ki se od njega pričakujejo. Je pa lahko vzrok prenehanje delovnega razmerja tudi krivdni razlog, torej kršenje pogodbenih obveznosti. Zakon o delovnih razmerjih je tisti zakon, ki v Sloveniji opredeljuje pravice in obveznosti ter splošne določbe v zvezi z delovnimi razmerji. Del tega zakona pa je tudi prenehanje delovnega razmerja, ki se lahko zgodi iz več razlogov.

Več info najdete tukaj http://mojazaposlitev.si/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja