Ljubljanska borza, finančna ustanova

Ljubljanska borza je finančna ustanova .

Finančna ustanova Ljubljanska borza omogoča trgovanje z vrednostnimi papirji . Ljubljanska borza je razmeroma mlada ustanova. Ustanovljena je bila ob prelomu iz osemdesetih v devetdeseta leta minulega stoletja. Ljubljanska borza je takrat nastala, kot odraz sprememb, ki so se dogajale tudi na drugih področjih. Šlo je za začetke nastanka nove države in začetke uvajanje novega sistem ter ureditve države. Ljubljanska borza je sicer obstajala že prej. Nastala je v začetku dvajsetih let minulega stoletja ter je obstajala do druge svetovne voljne. Natančneje je Ljubljanska borza obstajala in delovala med letoma tisoč devetsto štiriindvajset ter tisoč devetsto dvainštirideset.

Ljubljanska borza ima danes pomembno vlogo pri trgovanju z vrednostnimi papirji v Sloveniji. Slovenski trg vrednostnih papirjev ima svoje posebnosti, predvsem pa gre za trg, ki se dodobra razvija. Doživela je že veliko zanimivih dogodkov, ki kažejo na to, da gre za resnično živ sistem trgovana z vrednostnimi papirji. Občutek, da je sistem živ in deluje, omogoča vlagateljem pridobivanje koristnih informacij in izkušenj. Priljubljena oblika trgovanja na Ljubljanski borzi so delnice.

Veljajo za naložbeno možnost, ki ima na eni strani lahko višji donos, na drugi pa tudi večjo izgubo. Zelo privlačne so delnice za mlajše varčevalce ter varčevalce, ki so pripravljeni več tvegati. Zavedajo se, da večjega dobička brez večjega tveganja ni. Obresti na bankah so nizke, zato hočejo za svoj denar več oziroma želijo svoj denar bolje oplemenititi. Obratno borza ni posebej zanima za starejšo populacijo. Starejša populacija prisega predvsem na banko, ter razne načine varčevanja, ki jih banka ponuja. Banka jim ponuja občutek varnosti, ta občutek varnosti pa jim je bolj pomemben kot donos. Velikokrat gre verjetno tudi za nevednost, ali pa preprosto nezaželenost tveganja pri naložbah.

Ljubljanska borza je zanimiva predvsem za izkušene vlagatelje in osebe, ki se zavedajo, da brez tveganja ni dobička.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja