Se z osebni stečaj odpustijo vsi dolgovi?

Osebni stečaj za fizične osebe lahko v naši državi Republiki Sloveniji razglasijo: fizična oseba, ki živi in ima torej stalno prebivališče v naši državi, oseba, ki prejema plačo v naši državi in ni nujno, da ima državljanstvo in stalni naslov v tej državi, vendar pa njegovo premoženje mora biti v tej državi. Tretja možnost pa obsega ljudi, ki so podjetniki brez stalnega prebivališča v Sloveniji, vendar s sedežem podjetja v le-tej.

Če ste prezadolženi ali strokovno povedano insolventni. Za začetek se potrebuje le nekaj podatkov, kot so stalni naslov, EMŠO, seznam vseh dolgov ter seznam premoženja. Vse stvari se pričnejo pri organih, v tem primeru je za to pristojno okrožno sodišče. Izpolniti moramo dva obrazca, ki jih nato overimo pri notarju.

Z osebnim stečajem za fizične osebe se odpusti mnogo dolgov, vedeti pa moramo, da pa se naslednjih stvari ne odpusti nikoli. Če imamo dolžnost do našega otroka, kateremu plačujemo preživnino preko matere, se to ne bo odpustilo. Dolg se bo še naprej kopičil in potrebno bo poskrbeti zanj po drugi poti brez bližnjice.

Dolgovi se ne odpustijo tudi v primeru, če smo nekomu povzročili zmanjšanje življenjske aktivnosti ali pa smo mu povzročili izgubo delovne zmožnosti. Prav tako je podobno z denarnimi kaznimi ali odvzemom premoženjske koristi, ki smo jo pridobili nezakonito, oz. ob povzročitvi kaznivega dejanja, ki je povzročilo škodo tretji osebi.

Z osebnim stečajem za fizične osebe se prav tako ne znebimo dolga, ki se nam je nakopičil, ko smo bili konkretno malomarni, ali pa smo namenoma povzročili škodo. S postopkom se tudi ne znebimo dolžnosti, ki jih imam s plačevanjem denarnih kazni ali odvzemom premoženjske koristi.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja