Škofljica, občina z bogato zgodovino

Škofljica, občina z bogato zgodovino

Škofljica je mesto, ki omejuje Ljubljansko barje na vzhodu.

Življenje na območju občine Škofljica ima dolgo in bogato zgodovino. strokovnjaki domnevajo. Da je bila na tem območju z življenjem zelo živahna srednja kamena doba. O življenju v obdobju med dvanajstim in osmim stoletjem pred našim štetjem pričajo konic iz kosti in rogovine. Izkopali so jih na Bregu pri Škofljici, danes najdbo hrani Mestni muzej v Ljubljani.

Območje na relaciji Škofljica Ig je bilo poseljeno z kar tremi skupinami mostič v mlajši kameni dobi. To so kolišča ob Resnikovem prekopu, ob Maharskem prekopu ter Dežmanova kolišča ob Partovskih kanalih. Domovanja takratnih prebivalcev so bila zgrajena na vodi v različnih obdobjih. Kolišča ob Resnikovem prekopu naj bi bila najstarejša, Dežmanova kolišča ob Partovskih kanalih pa najmlajša. Območje občine Škofljica ima tudi celo vrsto zgodovinsko mlajših, vendar nič manj pomembnih spomenikov. Med starejšimi ohranjenimi spomeniki so gradovi in cerkve. Med kulturne spomenike državnega pomena na območju občine Škofljica sodijo cerkev sv. Simona in Jude Tadeja na Pijavi Gorici, hiša Želimlje 9 in ter grad Lisičje.

Obstaja pa še cela vrsta drugih stavb, ki čakajo za uvrstitev med spomenike lokalnega pomena v občini Škofljica. To so graščina Namršelj ter več domačij in drugih zgodovinsko pomembnih objektov. Med kulturne spomenike sodijo tudi podružna cerkev sv. Primoža in Felicijana, podružna cerkev sv. Duha, podružna cerkev sv. Uršule, župnijska cerkev sv. Vida ter veliko število križev in kapelic. Med množico starejših cerkva, je posebnost v občini Škofljica župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda, zgrajena v osemdesetih letih dvajsetega stoletja.

Danes pod občino Škofljica sodi istoimensko naselje ter naselja Brezje nad Pijavo Gorico, Dole pri Škofljici, Drenik, Glinek, Gorenje Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Gumnišče, Klada, Lanišče, Lavrica, Orle, Pijava Gorica, Pleše, Reber pri Škofljici, Smrjene, Vrh nad Želimljami, Zalog pri Škofljici ter Želimlje

Občina Škofljica se nahaja v samem središču zemljevida slovenskih občin.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment