Zakon o delovnih razmerjih omogoča pošten poslovni odnos

Zakon o delovnih razmerjih omogoča pošten poslovni odnos

Zakon o delovnih razmerjih omogoča vzpostaviti poslovno korekten in pošten odnos oziroma delovno razmerje.

V preteklosti je bil zakon o delovnih razmerjih nekoliko spremenjen, saj so se v času od sprejetja nastale mnoge spremembe. Pred približno desetletjem so se zgodile spremembe, ki so prinesle večje zaposlitvene priložnost. Hkrati pa se je konkurenčno okolje razširilo na neprimerno večje območje z neprimerno večjim številom udeležencev na trgu dela. Kar je prineslo številne nove poslovne, kadrovske in številne druge priložnosti in izzive, katerim pa zakon o delovnih razmerjih v izvirni obliki ni bil povsem kos. Razširjeno konkurenčno okolje med drugim pomeni, da so delodajalci in zaposleni znašli v novih razmerah. Zaposlenim so se ponudile večje možnosti, hkrati pa je postalo okolje bolj konkurenčno. Zakon o delovnih razmerjih ima cilj zaposlene vključiti v delovni proces, jim zagotoviti usklajen potek delovnega procesa, varovati njihove interese ter dostojanstvo. Širše je zakon o delovnih razmerjih pomemben tudi za omogočanje čim manjšega števila brezposelnih oseb ob hkratnem upoštevanju pravice zaposlenih do svobode dela. Delodajalce je vključevanje na trge preko meja v novih razmerah prav tako primoralo k številnim spremembam pri organizaciji proizvodnega oziroma storitvenega procesa. Kar med drugim narekuje tudi spremembe v delovnem razmerju. Pri takšnih spremembah je spremenjeni zakon o delovnih razmerjih pomemben okvir, znotraj katerega morata tako delodajalec kot zaposleni izvrševati predpisane in dogovorjene pravice in dolžnosti. V urejenih delovnih okoljih je na drugi strani zakon o delovnih razmerjih predvsem formalnost, več energije je usmerjene v pošten poslovni odnos. Zaposleni se zavedajo, da delodajalec nastopa v vedno bolj konkurenčnem okolju. Kar med drugim pomeni, da se je potrebno na vse večje ali manjše spremembe primerno odzvati. Delodajalec pa ob tem spoštuje tako v zakonu zapisane obveznosti ter tudi nepisane s področja etike in morale.

Zakon o delovnih razmerjih je osnova na kateri se gradi pošten poslovni odnos ter zdravo delovno okolje.

Živjo, jaz sem Peter in sem avtor večine člankov na tej spletni strani. Upam, da si se kaj pametnega naučil, ali pa vsaj zabaval.

Leave a Comment