Zakon o delovnih razmerjih omogoča pošten poslovni odnos

Zakon o delovnih razmerjih omogoča vzpostaviti poslovno korekten in pošten odnos oziroma delovno razmerje.

V preteklosti je bil zakon o delovnih razmerjih nekoliko spremenjen, saj so se v času od sprejetja nastale mnoge spremembe. Pred približno desetletjem so se zgodile spremembe, ki so prinesle večje zaposlitvene priložnost. Hkrati pa se je konkurenčno okolje razširilo na neprimerno večje območje z neprimerno večjim številom udeležencev na trgu dela. Kar je prineslo številne nove poslovne, kadrovske in številne druge priložnosti in izzive, katerim pa zakon o delovnih razmerjih v izvirni obliki ni bil povsem kos. Razširjeno konkurenčno okolje med drugim pomeni, da so delodajalci in zaposleni znašli v novih razmerah. Zaposlenim so se ponudile večje možnosti, hkrati pa je postalo okolje bolj konkurenčno. Zakon o delovnih razmerjih ima cilj zaposlene vključiti v delovni proces, jim zagotoviti usklajen potek delovnega procesa, varovati njihove interese ter dostojanstvo. Širše je zakon o delovnih razmerjih pomemben tudi za omogočanje čim manjšega števila brezposelnih oseb ob hkratnem upoštevanju pravice zaposlenih do svobode dela. Delodajalce je vključevanje na trge preko meja v novih razmerah prav tako primoralo k številnim spremembam pri organizaciji proizvodnega oziroma storitvenega procesa. Kar med drugim narekuje tudi spremembe v delovnem razmerju. Pri takšnih spremembah je spremenjeni zakon o delovnih razmerjih pomemben okvir, znotraj katerega morata tako delodajalec kot zaposleni izvrševati predpisane in dogovorjene pravice in dolžnosti. V urejenih delovnih okoljih je na drugi strani zakon o delovnih razmerjih predvsem formalnost, več energije je usmerjene v pošten poslovni odnos. Zaposleni se zavedajo, da delodajalec nastopa v vedno bolj konkurenčnem okolju. Kar med drugim pomeni, da se je potrebno na vse večje ali manjše spremembe primerno odzvati. Delodajalec pa ob tem spoštuje tako v zakonu zapisane obveznosti ter tudi nepisane s področja etike in morale.

Zakon o delovnih razmerjih je osnova na kateri se gradi pošten poslovni odnos ter zdravo delovno okolje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja