Obvezno zdravstveno zavarovanje se je spreminjalo skozi čas

Obvezno zdravstveno zavarovanje nastalo v začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja, ko je bilo potrebno zdravstveni sistem urediti skladno z novo nastalimi razmerami.

V Sloveniji morajo obvezno zdravstveno zavarovanje skleniti vse osebe s stalnim bivališčem in slovenskim državljanstvom ter vsi, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Obvezno zdravstveno zavarovanje je bilo v Sloveniji uvedeno na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju ter Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Oba zakona sta bila sprejeta prvega marca leta tisoč devetsto dvaindevetdeset. Nova zakonodaja je temeljila na več dejstvih. Slovenija je pred tem postala samostojna država, potrebovala je lasten sistem zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja. Strokovne analize razmer so bile opravljene še v času socialistične zakonodajne ureditve. Obvezno zdravstveno zavarovanje je zato tudi prehod iz proračunskega financiranja na socialno zdravstveno zavarovanje. Prispevek za zdravstveno zavarovanje je obvezen, z zbranimi prispevki upravlja javni zavod. S tem se je spremenila ureditev javnega sistema zdravstvenega varstva. Obvezno zdravstveno zavarovanje je ponoven prehod na Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja, ki je bil prvič uveden ob koncu devetnajstega stoletja. Med tem je dve desetletji pred nastankom nove zakonodaje leta tisoč devetsto dvaindevetdeset veljal Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe. Razlika med današnjim uveljavljenim modelom je, da celotno in socialno zdravstveno varnost državljanom zagotavlja država. Ta model je bil prvič uveden v Združenem kraljestvu leta tisoč devetsto dvainštirideset. Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja pravičnost, dostopnost, kakovost in učinkovitost. Pravičnost nalaga plačevanje premij vsem osebam z dohodki ter po načelu solidarnosti zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje osebam brez dohodkov. Dostopnost pomeni, da imajo vsi upravičeni na območju Slovenije dostop do zdravstvenih storitev kadarkoli in kjerkoli. Kakovost zdravstvenih storitev in učinkovitost je zagotovljena vsem enako. Dodatne pravice ali kritje doplačil, pa zagotavljata dve obliki prostovoljnega zavarovanja. Skupaj z obveznim zdravstvenim zavarovanjem imamo zagotovljeno odlično oskrbo.

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja upravičencem pravičen, dostopen in kakovosten sistem zdravstvenega varstva.

Preberite več na www.wiz.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja