Naložbe so uporaba denarja z namenom povečanja premoženja

Naložbe so različni načini uporabe denarja, njihov cilj je povečanje premoženja. Vsak človek si s tega vidika naložbe predstavlja po svoje. Varčevanje poznamo praktično vsi, vrednostni papirji so manj pogosta izkušnja. Predvsem kot naložbe oz. nakup delnic ali drugih vrednostnih papirjev.

Množične vrednostne papirje so predstavljali predvsem lastninski certifikati iz časa privatizacije. Vendar to niso bile naložbe v klasičnem pomenu besede, ampak je šlo za razdelitev nekdanjega družbenega premoženja po točno določenem ključu. Kljub temu je pridobljen delež družbenega premoženja omogočal pridobivanje prvih naložbenih izkušenj mnogih oseb. Ključ za razdeljevanje nekdanjega družbenega premoženja je bila starost osebe.

Profesionalni upravljalci so strokovna pomoč pri upravljanju premoženja

Veliko bolj resen pristop k naložbam je prepustitev upravljanja premoženja profesionalnim upravljalcem. Profesionalni upravljalci premoženja so osebe, ki razumejo delovanje trga in njegove zakonitosti. Zato znajo naložbe trezno in strokovno upravljati. Eno izmed pomembnih pravil, ki ga priporoči vsak strokovnjak s področja naložb je razpršitev.

Dobro razpršitev ponujajo vzajemni skladi. Vsaka naložba ima svoje značilnosti, kot so gibanje vrednosti, likvidnost in druge značilnosti. Zato naložbe pomenijo več različnih gibanj vrednosti, različne likvidnosti in več drugih različnih značilnosti. Na podlagi njih se v primeru določenih dogodkov v prihodnosti naložbe bistveno bolj racionalno izkoriščajo. Tudi v tem pogledu so vzajemni skladi dobra odločitev če naložbenik želi izkoristiti določeno naložbo, bo izbral tisto, ki mu nudi v danem trenutku vnovčenja največ dobička, najbolj primerno likvidnost in podobno.

V primeru ene same naložbe se mora v danem trenutku vnovčenja sprijazniti z danimi lastnostmi, četudi niso najbolj ugodne. To lahko pomeni nižjo donosnost, slabšo likvidnost in podobno. Profesionalni upravljalec ima dodatno tudi izkušnje z področjem naložb širše. Zato zna na podlagi izkušenj predlagati najboljši model ali način oblikovanja naložbe točno določene osebe. Določenih lastnosti naložbe oziroma finančnih potreb v prihodnosti velik oseb ni sposobna prepoznati, odloči pa se lahko za sklade, ki jih upravljajo strokovnjaki. V vsakem primeru je pomembno, da so naložbe pisane na kožo naložbeniku ter izpolnjeni individualni naložbeni cilji.

Naložbe so osebne investicije

Naložbe so osebna investicija. Ljudje se za različne naložbe odločamo, ker želimo povečati osebno premoženje. Največji prispevek imajo najpogosteje osebni prihodki, ki jih ustvarjamo z delom oziroma opravljanjem določenih največkrat profesionalnih nalog. Na povečanje premoženja lahko vplivajo tudi dedovanje, razne nagrade in podobno.

Naložbene oblike so paleta velikega števila naložbenih možnosti

Večina pa mora upravljati naložbe ustvarjene večinoma z prejetimi osebnimi dohodki. Za plemenitenje in upravljanje naložbe večinoma nimamo opravka s celotnim osebnim dohodkom, ampak njegovega dela. To je osebni dohodek znižan na račun odhodkov. Poenostavljeno povedano so to življenjski stroški, kot so hrana, plačilo električne energije, vode in plačilo raznih drugih stroškov.

Koliko osebnega dohodka lahko posameznik nameni za naložbe je v veliki meri odvisno od ostanka osebnega dohodka po plačilu življenjskih stroškov in drugih odhodkov. Drug pomemben dejavnik je upravljanje prihrankov. Upravljanje prihrankov ponuja zelo velike možnosti. Naložbe lahko posameznik upravlja sam, naložbe v sklade mu omogočajo izbrati profesionalno upravljanje. Nekaterim se zdi smiselno vlagati v znanje, ker bodo s tem v prihodnosti imeli možnost ustvarjati večje prihodke in imeli možnosti za višje naložbe. Drugim se zdi vlaganje v znanje zgolj odhodek, zato raje varčujejo ali se odločijo za drugačne naložbe. Podobno lahko dobimo pri številnih drugih naložbah zelo različna mnenja in tudi zdelo različne naložbene odločitve.

Pri naložbenih odločitvah je predvsem pomembno, da smo v vsako odločitev prepričani ter se v polnosti zavedamo njenih posledic. Ena najbolj osnovnih naložb je varčevanje na banki, pri kateri lahko tudi osebe s šibkim znanjem s področja financ lahko ugotovijo posledice take naložbe v prihodnosti. Banka jim za izbrano obliko varčevanja zagotavlja določen donos, država pa jamči za prihranke do določene višine.

Obstajajo tudi razne možnosti za višje donose, ob sprejemanju večjega tveganja. Zelo dober kompromis so skladi, veljajo za manj tvegane naložbe, kot so nakupi delnic ob možnih višjih donosih investicije.

Preverite kakšna je vrednost naložbe v skladu: http://www.triglavskladi.si/vrednost-nalozbe.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja