Pregled stopenj izobrazbe

Pregled stopenj izobrazbe

Kaj so različne stopnje izobrazbe

Stopnje izobrazbe so podatek, ki ga je potrebno pogosto izpolniti na različnih obrazcih, ko pridobivamo različna dovoljenja, pogosto pa po njej vprašajo tudi, ko odgovarjamo na ankete ali sodelujemo v nagradnih igrah. Stopnje izobrazbe v osnovi ostajajo ves čas enake, res pa je, da so se nekoliko spremenile z uvedbo bolonjskega študija, kar pomeni, da moramo sedaj govoriti o dveh stopnjah izobrazbe, tiste pred in tiste po Bolonjskem programu. Generalno bomo še dolgo časa ločevali pred in po bolonjske, kajti ljudje, ki so še študirali po pred-bolonjskem sistemu, bodo še dolgo delovno aktivni.

Stopnje izobrazbe so povezane z nazivi, kajti doktor znanosti je pač neka specifična stopnja, enako velja tudi za nekoga, ki je zaključil poklicno šolo, ima neko stopnjo izobrazbe.

Pregled stopenj izobrazbe in nazivov

Stopnje se začnejo (zelo logično) pri 1 in gre vse do 8. Za označevanje se uporabljajo rimske številke, lahko pa uporabljamo tudi klasične. Nekatere stopnje imajo pod-stopnje, tako ima IV (torej šesta stopnja) podstopnji /1 in /2. Sistem ni ravno kompleksen in ko si enkrat zapomnite, da imate V stopnjo izobrazbe se na seznamu hitro najdete.

Tabela stopenj izobrazbe in nazivov:

Po dosedanjih programih Stopnja Po bolonjskih programih
nedokončana OŠ I.
II.
nižje poklicno izobraževanje (2 letno) III.
srednje poklicno izobraževanje (3 letno) IV.
gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje V.
višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program VI/1.
specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi VI/2. visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program VII. magisterij stroke (2. bol. st.)
specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti VIII/1.
doktorat znanosti VIII/2. doktorat znanosti (3. bol. st.)

Zakaj so pomembne stopnje izobrazbe

Stopnje izobrazbe so pomembne predvsem, če se boste potegovali za službo, saj bodo v razpisu za službo od vas zahtevali, da navedete svojo stopnjo izobrazbe, v razpisu pa bo tudi zapisana zahtevana najnižja stopnja izobrazbe. Če se potegujete za službo v javnem sektorju pa bo od vaše stopnje izobrazbe odvisna tudi vaša plača, saj boste padli v različne plačilne razrede glede na vašo stopnjo izobrazbe. Seveda, ko ste enkrat zaključili šolanje, boste težko kaj naredili za vašo stopnjo izobrazbe, zato je najpomembneje, da čim dlje vztrajate v šolskem sistemu.

Živjo, jaz sem Peter in sem avtor večine člankov na tej spletni strani. Upam, da si se kaj pametnega naučil, ali pa vsaj zabaval.

Leave a Comment