Pregled stopenj izobrazbe

Hiter pregled stopenj izobrazbe:
1. stopnja – nedokončana OÅ 
2. stopnja – dokončana OÅ 
3. 2 letna srednja Ŕola
4. 3 letna srednja Ŕola
5. Srednja Ŕola
6. ViŔja Ŕola
7. Visoka Ŕola
8. Doktorat znanosti

Zaupaj nam tvojo stopnjo izobrazbe!

Kaj so različne stopnje izobrazbe

Stopnje izobrazbe so podatek, ki ga je potrebno pogosto izpolniti na različnih obrazcih, ko pridobivamo različna dovoljenja, pogosto pa po njej vpraŔajo tudi, ko odgovarjamo na ankete ali sodelujemo v nagradnih igrah. Stopnje izobrazbe v osnovi ostajajo ves čas enake, res pa je, da so se nekoliko spremenile z uvedbo bolonjskega Ŕtudija, kar pomeni, da moramo sedaj govoriti o dveh stopnjah izobrazbe, tiste pred in tiste po Bolonjskem programu. Generalno bomo Ŕe dolgo časa ločevali pred in po bolonjske, kajti ljudje, ki so Ŕe Ŕtudirali po pred-bolonjskem sistemu, bodo Ŕe dolgo delovno aktivni.

Stopnje izobrazbe so povezane z nazivi, kajti doktor znanosti je pač neka specifična stopnja, enako velja tudi za nekoga, ki je zaključil poklicno Ŕolo, ima neko stopnjo izobrazbe.

Morda vas zanima tudi

Pregled stopenj izobrazbe in nazivov

Stopnje se začnejo (zelo logično) pri 1 in gre vse do 8. Za označevanje se uporabljajo rimske Ŕtevilke, lahko pa uporabljamo tudi klasične. Nekatere stopnje imajo pod-stopnje, tako ima VI (torej Ŕesta stopnja) podstopnji /1 in /2. Sistem ni ravno kompleksen in ko si enkrat zapomnite, da imate V stopnjo izobrazbe se na seznamu hitro najdete.

Tabela stopenj izobrazbe in nazivov:

Po dosedanjih programihStopnjaPo bolonjskih programih
nedokončana OÅ I. 
OÅ II. 
nižje poklicno izobraževanje (2 letno)III. 
srednje poklicno izobraževanje (3 letno)IV. 
gimnazijsko, srednje poklicno -tehniÅ”ko izobraževanje, srednje tehniÅ”ko oz. drugo strokovno izobraževanjeV. 
viÅ”jeÅ”olski program (do 1994), viÅ”jeÅ”olski strokovni programVI/1. 
specializacija po viŔjeŔolskem programu, visokoŔolski strokovni programiVI/2.visokoŔolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
specializacija po visokoŔolskem strokovnem programu, univerzitetni programVII.magisterij stroke (2. bol. st.)
specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanostiVIII/1. 
doktorat znanostiVIII/2.doktorat znanosti (3. bol. st.)

Zakaj so pomembne stopnje izobrazbe

Stopnje izobrazbe so pomembne predvsem, če se boste potegovali za službo, saj bodo v razpisu za službo od vas zahtevali, da navedete svojo stopnjo izobrazbe, v razpisu pa bo tudi zapisana zahtevana najnižja stopnja izobrazbe. Če se potegujete za službo v javnem sektorju pa bo od vaÅ”e stopnje izobrazbe odvisna tudi vaÅ”a plača, saj boste padli v različne plačilne razrede glede na vaÅ”o stopnjo izobrazbe. Seveda, ko ste enkrat zaključili Å”olanje, boste težko kaj naredili za vaÅ”o stopnjo izobrazbe, zato je najpomembneje, da čim dlje vztrajate v Å”olskem sistemu.

Stopnja izobrazbe neposredno vpliva tudi na razvrstitev v tarifne razrede, ki seveda neposredno vplivajo na plače.

Razvrstitev v tarifne razrede glede na izobrazbo

Tarifni razredSTOPNJA (RAVEN) IZOBRAZBEVRSTA IZOBRAZBE
I.nedokončana osnovnoÅ”olska obveznost11001 ā€“ nepopolna nižja stopnja osnovnoÅ”olske izobrazbe 11002 ā€“ popolna nižja stopnja osnovnoÅ”olske izobrazbe 11003 ā€“ nepopolna viÅ”ja stopnja osnovnoÅ”olske izobrazbe 11099 ā€“ nepopolna osnovnoÅ”olska izobrazba, drugje nerazporejeno
II.osnovnoÅ”olska izobrazba12001 ā€“ osnovnoÅ”olska izobrazba 12099 ā€“ osnovnoÅ”olska izobrazba, drugje nerazporejeno
III.nižja poklicna in podobna izobrazba13001 ā€“ nižja poklicna izobrazba 13099 ā€“ nižja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
IV.srednja poklicna in podobna izobrazba14001 ā€“ srednja poklicna izobrazba 14099 ā€“ srednja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
V.srednja strokovna in sploÅ”na izobrazba15001 ā€“ srednja strokovna izobrazba 15002 ā€“ srednja sploÅ”na izobrazba 15099 ā€“ srednja strokovna in sploÅ”na izobrazba, drugje nerazporejeno
VI/IviÅ”jeÅ”olska, viÅ”ja strokovna in podobna izobrazba16101 ā€“ viÅ”ja strokovna izobrazba 16102 ā€“ viÅ”jeÅ”olska izobrazba (prejÅ”nja) 16199 ā€“ viÅ”jeÅ”olska, viÅ”ja strokovna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
VI/IIvisokoÅ”olska izobrazba prve stopnje, visokoÅ”olska strokovna izobrazba (prejÅ”nja) in podobna izobrazba16201 ā€“ specializacija po viÅ”jeÅ”olski izobrazbi 16202 ā€“ visokoÅ”olska strokovna izobrazba (prejÅ”nja) 16203 ā€“ visokoÅ”olska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 16204 ā€“ visokoÅ”olska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 16299 ā€“ visokoÅ”olska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
VII.visokoÅ”olska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba17001 ā€“ specializacija po visokoÅ”olski strokovni izobrazbi (prejÅ”nja) 17002 ā€“ visokoÅ”olska univerzitetna izobrazba (prejÅ”nja) 17003 ā€“ magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) 17099 ā€“ visokoÅ”olska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno
VIII.visokoÅ”olska izobrazba tretje stopnje in podobna izobrazba18101 ā€“ specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejÅ”nja) 18102 ā€“ magisterij znanosti (prejÅ”nji) 18199 ā€“ magistrska (prejÅ”nja) in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno 18201 ā€“ doktorat znanosti (prejÅ”nji) 18202 ā€“ doktorska izobrazba (tretja bolonjska stopnja) 18299 ā€“ doktorska znanstvena in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno

Razlage stopnje izobrazbe

I. (1) stopnja – nedokončana osnovna Å”ola

Osnovna Ŕola je v republiki Sloveniji obvezna za vse mlade, ki dopolnijo starost 6 ali 7 let. Na takŔen način država zagotavlja osnovno bralno in pisno razumevanje celotne populacije. Kljub temu lahko osebe iz takŔnih ali drugačnih razlogov predčasno zaključijo osnovnoŔolsko izobraževanje in ne zaključijo osnovne Ŕole.

Velik del oseb s 1. stopnjo izobrazbe je ali iz skupin izrinjenih na obrobje (Romi, druge manjŔine) ali pa so precej stari in je njihovo izobraževanje prekinila vojna, s čimer jim ni uspelo zaključiti osnovne Ŕole. Enako se lahko zgodi, da imate prvo stopnjo, če ste v Osnovno Ŕolo hodili več kot 9 let in je niste uspeŔno zaključili.

II. (2) stopnja – dokončana osnovna Å”ola

Drugo stopnjo pripiŔemo tistim, ki so zaključili osnovno Ŕolo in tako pridobili zaključno spričevalo iz katerekoli osnovne Ŕole, ki jo Republika Slovenija priznava. Osebe z drugo stopnjo izobrazbe so lahko pričele izobraževanje na viŔji stopnji, vendar le-tega niso zaključile.

Drugo stropno izobrazbe imajo tudi osebe, ki so zaključile vse Ŕtiri razrede Ŕtiriletnega srednjeŔolskega izobraževanja, vendar niso opravile predpisanega zaključnega izpita ali naloge. Torej povedano enostavneje, osebe ki niso pridobile NPK ali opravile mature ali zaključnega izpita, imajo 1. stopnjo izobrazbe.

To stopnjo izobraževanja so dobili tudi vsi tisti, ki so zaključili NPK stopnjo 2 (nacionalno poklicno kvalifikacijo).

III. (3) stopnja – nižje poklicno izobraževanje (2 letno)

To stopnjo izobraževanja pridobijo vsi, ki so uspeŔno zaključili dve-letne poklicne programe in so uspeŔno opravil zaključni izpit. To pomeni, da ni dovolj da ste dve leti obiskovali dve letni program, ampak ste mora ta program zaključiti po zahtevah tega programa.

To stopnjo izobraževanja pridobijo tudi tisti, ki so opravili NPK raven 3.

IV. (4) stopnja – srednje poklicno izobraževanje (3 letno)

Osebe, tako moŔki kot ženske, ki so zaključili tri letno srednjeŔolsko izobraževanje so pridobili IV Stopnjo, če so uspeŔno zaključili izobraževanje in opravili tudi zaključni izpit te stopnje izobraževanja.

Katerakoli srednja Ŕola, poklicna Ŕola ali druga Ŕola, kjer izobraževanje poteka tri leta in se zaključi z izpitom tam torej prinese to stopnjo izobrazbe.

V. (5) stopnja – zaključeno gimnazijsko, srednje poklicno – tehniÅ”ko izobraževanje

Ta naziv prejmejo vse osebe, ki zaključijo srednje poklicno, gimnazijsko ali drugo Ŕtiriletno izobraževanje na katerikoli Ŕoli, ki ima certifikat v Republiki Sloveniji. Seveda je za pridobitev stopnje obvezno da oseba zaključi maturo ali drugi zaključni izpit Ŕole, ki jo je obiskoval.

To izobrazbo lahko pridobite tudi po sistemu 3 + 2, torej da najprej zaključite triletno srednjeŔolsko izobraževanje, nato pa le-to nadgradite z dveletnim programom in tako v petih letih zaključite izobraževanje. NPK 5 vam enako prinese to stopnjo, kot tudi mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.

VI. (6) stopnja izobrazbe – viÅ”jeÅ”olski program (do 1994), viÅ”jeÅ”olski strokovni program 

Tole je izobrazba, ki jo prejmete če opravite prvo stopnjo bolonjskega Ŕtudija, ali zaključite visoko Ŕolski program pred bolonjsko spremembo Ŕtudijskih programov.

VII. (7) stopnja – specializacija po visokoÅ”olskem strokovnem programu, univerzitetni program

To stopnjo izobrazbe ste pridobili, če ste opravili Univerzitetni Ŕtudijski program pred bolonjsko spremembo ali pa ste opravili drugo stopnjo (magisterij stroke) po bolonjski spremembi.

A je pridobljena stopnja izobrazbe sploh pomembna?

Odgovor tukaj je seveda precej kompleksen. Ampak, če pogledamo samo vpraŔanje ali je stopnja izobrazbe pomembna za pridobitev službe, dobimo le nekaj odgovorov.

DA – pogosto je stopnja pomembna pri službah v javnem sektorju in velikih podjetjih, ki imajo sistematizacijo delovnih mest. Tam pogosto ugotovimo, da nujno potrebujejo nekoga z določeno stopnjo izobrazbe in če nimate te stopnje, vaÅ”e vloge sploh ne bodo obravnavali. Ker pač imajo takÅ”en kriterij, ne glede na to kakÅ”ne izkuÅ”nje imate, kaj in kako znate ter kako prijazni ste.

NE – pogosto pa podjetja iŔčejo le nekoga, ki ima znanje in željo po delu. To so lahko nižje ali viÅ”je plačana delovna mesta. Nekatere najbolje plačana delovna mesta sploh ne preverjajo izobrazbe, saj je pomembno le že izkazano znanje in izkuÅ”nje. Pa tudi, delovna mesta v skladiŔčih in za tekočim trakom ne preverjajo izobrazbe, saj le-ta ni pomembna.

Pogosto pa v intervjujih z direktorji in vodji kadrovskih služb izvemo, da se jim zdi to, da je nekdo vztrajal in zaključil določeno izobrazbo zelo, pogosto Ŕe bolj pomembno kot znanja, ki bi se jih naj na tej Ŕoli naučil. Torej, je stopnja izobrazbe pomembna, ne glede na to, kaj ste se (ali se niste) tam naučili, kar bi lahko uporabljali na tem podjetju.

Dodaj odgovor

VaŔ e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja