Inštrukcije matematike in fizike

Učenci, dijaki in študentje se na poti izobraževanja velikokrat srečajo s takšnimi in drugačnimi problemi, kot je na primer nerazumevanje snovi, negativne ocene, premalo utrjevanja snovi, napačen pristop do učenja in podobno. Doseganje minimalnega oziroma temeljnega standarda je nujno za napredovanje v izobraževanju. Starši pa ob hitrem tempu življenja verjetno nimajo ne časa in ne … Read moreInštrukcije matematike in fizike